Multi Jet Fusion ako technológia uvedená na trh spoločnosťou HP, prináša skutočnú revolúciu pre 3D tlač funkčných výrobkov. Objavte novú technológiu, ktorá prináša výrazne kratší čas dodania, vysokú mieru detailov a excelentné mechanické vlastnosti pre funkčné prototypy aj sériovú výrobu.

Cenová ponuka online

V čom je Multi Jet Fusion jedinečná?

Vďaka rozlíšeniu tlačovej hlavy 1200 dpi a hrúbke vrstvy len 80 mikrónov posúva táto technológia práškové spekanie na najvyššiu možnú úroveň. Využíva jemný technický plastový granulát a dosahuje takmer 100% izotropné vlastnosti výrobkov. Prelomová technológia funguje spôsobom fúzie základného práškového materiálu pomocou tlačových agentov plošným aplikovaním tepla. Umožňuje produkovať výrobky bez podporných štruktúr, čo ďalej skracuje čas dodania funkčných prototypov a sériovej výroby. Tento produkčný systém dokáže vytlačiť celý tlačový objem 40l v rekordnom čase, len za 10,5h.

Doprajte si voľnosť dizajnovania funkčných dielov pri bezkonkurenčne rýchlej výrobe.
  • Excelentné mechanické vlastnosti
  • Funkčné výrobky s vysokou mierou detailov
  • Opakovateľnosť výroby z pohľadu rozmerov a kvality
  • Vysoká produktivita výroby s rýchlymi dodacími termínmi aj pre väčšie výrobné série
  • Veľký tlačový objem pre výrobu veľkorozmerných dielov s možnosťou ich ďalšieho spájania

Kedy je Multi Jet Fusion najvhodnejšia?

  • Prispôsobené obaly a púzdra pre elektroniku
  • Prípravky, držiaky a robotické uchopovače s vysokou tvarovou zložitosťou
  • Menšie až stredné výrobné série tvarovo zložitých dielov určených pre koncové použitie
  • Prezentačné a dizajnové modely s vysokou mierou detailov
  • Prototypy s excelentnými mechanickými vlastnosťami

Nechajte sa inšpirovať rôznymi aplikáciami technológie Multi Jet Fusion a nájdite to správne uplatnenie pre vás.

Technické parametre

Parameter Hodnota
Priemerný lead time Bežne 3 až 5 pracovných dní v závislosti od veľkosti dielu, počtu komponentov a rozsahu dokončovacích prác
Presnosť tlače 0,2 mm a lepšie
Hrúbka vrstvy 80 mikrometrov
Minimálna hrúbka steny 1 mm, pre flexibilné kĺby 0,5 mm
Tlačový objem 380 x 284 x 380 mm
Rozmery výrobkov sú neobmedzené, pretože môžu byť rozdelené, vytlačené samostatne a následne spojené lepením
Kvalita povrchu Diely priamo po vytlačení sú charakteristické hladkým povrchom bez viditeľných stôp po vrstvení. Majú šedú farbu, môžu byť otryskané, vibračne vyhľadené, striekané a impregnované čiernou farbou.

Materiály

Všestranná produkčná tlačiareň disponuje viacerými materiálmi s jedinečnými vlastnosťami, vhodnými na desiatky rôznych aplikácií.

PA12 - všestranný materiál vhodný na prototypy aj funkčné diely. Vynikajúce mechanické vlastnosti, vyvážený pomer pevnosti, pružnosti a elasticity. Stiahni datasheet 

Meraná veličina PA12 Norma
Hustota 1,01 g/cm3 ASTM D792
Pevnosť v ťahu, maximálne zaťaženie v smere XY 48 MPa / 6960 psi ASTM D638
Pevnosť v ťahu, maximálne zaťaženie v smere Z 48 MPa / 6960 psi ASTM D638
Modul pružnosti v ťahu v smere XY 1700 MPa / 245 ksi ASTM D638
Modul pružnosti v ťahu v smere Z 1800 MPa / 260 ksi ASTM D638
Najväčšie pomerné predĺženie v smere XY 20% ASTM D638
Najväčšie pomerné predĺženie v smere Z 15% ASTM D638
Teplota ohýbania materiálu (HDT) v smere Z 175°C pri zaťažení 0,45 MPa
95°C pri zaťažení 1,82 MPa
ASTM D648

Ako funguje Multi Jet Fusion

Prelomová technológia funguje spôsobom fúzie základného práškového materiálu pomocou tlačových agentov plošným aplikovaním tepla.

Základný stavebný blok v priestore je voxel. Je to trojrozmerný pixel, ktorý môže mať rôzne vlastnosti, ako napr. pevnosť, elektrickú vodivosť a podobne.

Práve Multi Jet Fusion dokáže každému voxelu priradiť definované vlastnosti v celom tlačovom objeme. Tento proces pre jednu tlačovú vrstvu sa udeje v priebehu niekoľkých sekúnd, kde sa riadene uvoľní až 30 miliónov kvapiek za sekundu.