Multi Jet Fusion je technológia uvedená na trh spoločnosťou HP. Je príbuzná a v mnohom podobná SLS, avšak na spájanie plastového granulátu sa používa teplo aplikované fúznymi lampami s pomocou viacerých kvapalných činidiel tlačeným s rozlíšením 1200 dpi. Činidlá umožňujú spoľahlivé roztavenie a spätnú kryštalizáciu materiálu. MJF disponuje viacerými výhodami. Hlavnými sú vysoká kvalita a funkčnosť výtlačkov, vysoká produktivita tlače a s tým spojená nízka cena. Výsledné výrobky majú takmer izotropné mechanické vlastnosti, sú tesné voči úniku plynov aj kvapalín a vďaka použitým materiálom majú aj vynikajúcu chemickú odolnosť.

  • PA12 – základný materiál pre výrobu na MJF tlačiarňach. Vyvážená pružnosť a pevnosť pre väčšinu aplikácií.
  • PA12 Glass Beads – materiál plnený sklom. Dodáva výtlačkom tvrdosť a rozmerovú stálosť.
  • PA11 – veľmi flexibilný materiál vhodný na výrobky s potrebou pružnosti a ohybu.