;

Predaj

Predávame a servisujeme priemyselné 3D tlačiarne spoločnosti HP Inc. Naším poslaním je prinášať unikátne technológie svetových výrobcov na lokálny trh. Disponujeme vlastným tímom aplikačných inžinierov a servisných technikov. Všetky ponúkané technológie sami aj prevádzkujeme, preto máte s nimi najviac skúseností a vieme vám maximálne pomôcť z ich výberom a zavedením do praxe.

Plastové práškové

Produkčné systémy, využívajúce pokročilé technické materiály s možnosťou vysokej miery ich recyklácie. Výsledné produkty majú takmer izotrópne mechanické vlastnosti. Spoločným menovateľom týchto zariadení je vysoká produktivita a nízke výrobné náklady. Jednoduchosť obsluhy a bezpečnosť výroby radí tieto stoje medzi svetovú jednotku na trhu.

HP Jet Fusion 5200

Najproduktívnejšia 3D tlačiareň na trhu v segmente práškových plastov. Vytlačte 40 litrový objem už za 8hodín. Vďaka unikátnemu rozdeleniu procesu na prípravu, tlač a postprocess môžete prakticky okamžite pokračovať v ďalšej tlači.

Skvelé mechanické vlastnosti výtlačkov sú dosiahnuté vďaka unikátnemu spôsobu spájania materiálu do výrobkov pomocou tlačových agentov a plošného aplikovania tepla. Jet Fusion dosahuje takmer izotropné vlastnosti výtlačkov, čo pri iných technológiách zlyháva najma v osi Z. Netlačte iba prototypy, ale plne…

HP Jet Fusion 4200

Najproduktívnejšia 3D tlačiareň na trhu v segmente práškových plastov. Vytlačte 40 litrový objem už za 10,5 hodiny. Vďaka unikátnemu rozdeleniu procesu na prípravu, tlač a postprocess môžete prakticky okamžite pokračovať v ďalšej tlači.

Skvelé mechanické vlastnosti výtlačkov sú dosiahnuté vďaka unikátnemu spôsobu spájania materiálu do výrobkov pomocou tlačových agentov a plošného aplikovania tepla. Jet Fusion dosahuje takmer izotropné vlastnosti výtlačkov, čo pri iných technológiách zlyháva najma v osi Z. Netlačte iba prototypy, ale plne…

Máte záujem o spoluprácu?

Kontaktujte nás